Responsive image Responsive image

Responsive image Responsive image
Responsive image


Profil Peneliti


Peneliti

Rubangi Al Hasan, S.Sos., MPA

NIP                             : 19820203 200901 1 011

Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 03-02-1982

Alamat                       : Halmahera III No. C4, Rembiga, kec Selparang Kota Mataram Nusa Tenggara

                                     Barat

Kepakaran                  : Sosiologi Kehutanan

Email                          : rubhasan@yahoo.com

Publikasi                     : Google Scholer

Jabatan

Staff
Peneliti