Responsive image Responsive image

Responsive image Responsive image
Responsive image


Profil Peneliti


Peneliti

Amalia indah P, S.Hut, M.Agr., Ph.D

 NIP                             : 19850207 200901 2 009

Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 07-02-1985

Alamat                       : Halmahera III No. C4, Rembiga, kec Selparang Kota Mataram Nusa Tenggara

                                     Barat

Kepakaran                  : Sosiologi Kehutanan

Email                          : amaliaindah2@gmail.com

Publikasi                     : Google Scholer

Jabatan

Staff
Peneliti