Responsive image Responsive image

Responsive image Responsive image
Responsive image


Profil Peneliti


Peneliti

Kanti Dewi Rzqiani, S. Hut

  NIP                             : 19900614 200112 2 001

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 14-06-1990

Alamat                       : Halmahera III No. C4, Rembiga, kec Selparang Kota Mataram Nusa Tenggara

                                     Barat

Kepakaran                  : Sosiologi Kehutanan

Email                          : kanti.drizqiani@gmail.com

Publikasi                     : Google Scholer

Jabatan

Staff
Peneliti