Responsive image Responsive image

Responsive image Responsive image
Responsive image


Profil Peneliti


Peneliti

Septiantina Dyah, S.Hut

 NIP                            : 19840907 201012 2 003

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 07-09-1984

Alamat                        : Danau Toba No.16, Pagutan barat kota Mataram. Nusa tenggara barat

Kepakaran                  : Budidaya

Email                           : septiantina.dyah@gmail.com

Publikasi                      : Google Scholer

Jabatan

Staff
Peneliti